Hunder ligner mer på mennesker enn sjimpanser

Sjimpanser deler flere av våre gener, men hunder har levd så lenge sammen med mennesker at de nå fungerer som en modell for å forstå sosial atferd hos mennesker.

hunder, ape, hunder,, mennesker,, aper

Hunder, mennesker, aper: Se bilder av hunderasen Hunder ligner mer på mennesker enn sjimpanser her.

18. mai 2024 av 🐶 Rasehunder / Artikler om hund

ANBEFALT! Slik får du en lydigere og smartere hund!

Tekst av Bjørn G.

Samarbeid, tilhørighet, kommunikasjon og evne til å imitere er bare noen evner som hundene har lært av oss mennesker, skriver msn.com.

Selv om det ikke finnes noen beviser på at hunder og mennesker har gjennomgått en "felles evolusjon" de siste 10.000 til 20.000 årene, så tror forskere at dette er tilfellet ettersom mennesker og hunder har levd under de samme forholdene de siste tusen årene.

Jozef Topal er en av verdens fremste hundeforskere, og han og hans team insisterer at hunder bør få sjimpansenes rolle i komparative studier som forsker på menneskelig unikhet.

Hunder kan sees på som barn uten verbalt språk, og i tillegg er det en fellesnevner relasjonen mellom hund og eier og forelder og barn.

I et studie gjennomført av Topal lærte de at både 16 år gamle menneskebarn og voksne hunder kan gjenta et sett med verbale kommandoer. Hundene gjennomførte oppgavene oppskitsvekkende bra i forhold til et 16 måneder gammelt menneskebarn.

En annen grunn til at hunder kan være et bedre emne i sosalpsykologisk forsning er at man kan gjøre komparative studier ikke bare mellom mennesker og hunder, men også mellom hunder og ulver. Man kan da se hvordan hunden skiller seg fra ulven etter menneskelig domestisering, hvilket kan være nyttig i å forstå vår egen atferd.

Våre hunder kan altså lære oss langt mer om oss selv enn ført antatt.

LYDIG OG SMART HUND: Ta dette kurset på nett, og få en bedre hund på bare få dager... [trykk her for å begynne]