Hunderaser delt inn i kategorier

Hunderaser deles ofte inn i forskjellige kategorier etter bestemte egenskaper. For eksempel har vi brukshunder som gjeterhunder og jakthunder, samt selskapshunder og en rekke andre kategorier. Oversikten får du her.

Hunderase-kategorier
28. mai 2024 av 🐶 Rasehunder / Artikler om hund

ANBEFALT! Slik får du en lydigere og smartere hund!

Selskapshunder og familiehunder for familier med barn

Selskapshunder er i mange tilfeller hunder som egner seg godt som familiehunder, og kan være utmerkede til formål som turkamerat såvel som et verdifullt familiemedlem for både barn og voksne. Man skal være forsiktig med å kalle hunder for barnevennlige, ettersom ingen hunder bør være alene med barn, men det er gjerne i denne kategorien du finner de mest egnede hunderaser for barn. En del av disse hundene kan for øvrig også benyttes som brukshund selv om dette ikke nødvendigvis er det primære formålet med rasen i dag.

Sledehunder og trekkhunder

Noen raser er gjerne utpregede til hundekjøring, dette regnes som sledehunder / trekkhunder. Slike hunderaser er bedre egnet til å trekke enn andre. Her på våre sider har vi er en samling av de beste sledehunder og de mest populære trekkhunder i verden. Som du vil se finnes det mange forskjellige sledehunder, men i tillegg til renrasede trekkhunder finnes det også en del blandingshunder som benyttes til trekking. Ideen er at man avler på de hundene som har de beste egenskapene som trekkhund, og utseende får være utseende: Det som betyr noe er hundens fysiske prestasjoner og gemytt, mer enn utseende og rasestandard. Slik er i hvert fall filosofien blant mange som driver med hundekjøring. En god hundekjører setter etisk avl og hundevelferd foran egne prestasjoner, og det er kanskje derfor vi ser en mindre rigid holdning til rasestandarder i dette miljøet. Resultatet er et bredt utvalg trekkhunder som gjør en utmerket jobb til det den ble avlet som, og med mindre helseplager og defekter enn hos mange andre raser. Sledehunder som benyttes som utstillingshunder og ikke til primærformålet vil riktignok være av en helt annen karakter, og det snakkes derfor om to separate linjer av disse rasene. Hunder som brukes som trekkhund / sledehund følger kanskje ikke rasestandarden, men er heller blandingshunder slik som alaska husky, og avlen er først og fremst basert på prestasjonene til den enkelte hund i spannet.

Jakthunder

Om du ønsker en medhjelper til jakten, skal du lete lenge etter en god erstatter for en jakthund. Det finnes mange forskjellige hunderaser som kan benyttes som jakthunder. Hvis du er en jeger på jakt etter en jakthund eller fuglehund skal du kunne finne en god kandidat i dette segmentet.

Settere er først og fremst kjent for sine gode egenskaper som fuglehunder. De vil da antyde ovenfor jegeren hvor byttet kan befinne seg, og deretter bringer de byttet tilbake til jegeren. Settere er en gruppe hunderase som fortsatt den dag i dag har jakt som primært bruksområde, og de er utmerkede til dette formålet.

Retriever er apporterende hunder. De bringer byttet tilbake til jegeren etter at det har blitt skutt. I tillegg til bruk som jakthund, har retrivere en hel rekke andre bruksoppgaver. De fungerer i dag også som blindehunder, førerhunder, politihunder, rekreasjonshunder og ikke minst som familiehunder og selskapshunder.

Pointere er utmerkede fuglehunder, og brukes i Norge mye som jakthund. Det er dessuten mange sledehunder som er blandinger mellom pointere og andre raser. Deres utmerkede egenskaper som jakthund har gjort at de fortsatt avles med tanke på disse egenskapene. Navnet pointer kommer av at hunden peker i retningen der byttet befinner seg. Jegeren vil vente på at hunden gir signal om plassering av byttet. Deretter vil han eller hun jage opp byttet på egenhånd eller be hunden om å gi lyd, for så å avfyre skudd mot byttet. Dette er selvfølgelig bare et eksempel på jaktteknikk med pointer, alle har sine forskjellige teknikker her. Pointere i Norge benyttes først og fremst som jakthund på småvillt.

Jakt-terriere. Mens enkelte terriere benyttes som selskapshunder eller vakthunder, finnes det også noen terriere som hovedsaklig benyttes til jakt formål. En jaktterrier benyttes på å jakte mindre dyr, inkludert kanin, rev og rotter.

Spaniel er en gruppe hunderaser som blant annet benyttes til jakt. De har etter hvert også fått andre bruksoppgaver innen alt fra agility til rekreasjonshunder. En jeger bruker som regel spaniele til å lokalisere byttet, og å eventuelt assistere jegeren med å hente eller bære byttet.

Mynder brukes i dag mye som selskapshunder, men kan også fungere som gode jakthunder til sitt bruk.
Har tradisjonelt blitt brukt til jakt på småvilt, og jaktformen har vært av den karakter at hundene selv har hatt ansvaret for å felle byttet. Enkelte større mynderaser har for øvrig også blitt brukt til å jakte i flokk på ulv, rev og andre rovdyr som beveger seg inn på eierens territorium. En mynde har bedre syn og er hurtigere enn mange av øvrige hunderaser.

Sporhunder utmerker seg med sin enormt gode luktesans. Som jakthund brukes den til sporing av bytte, men de har etter hvert også fått mange andre bruksoppgaver.

Feists er en amerikansk gruppe jakthunder, og er en type litt mindre hunder. De brukes til jakt på ekorn og annet småvilt. Typisk bruksområde er å benytte feists til å jakte i flokk, og det brukes alt fra 3 til 20 hunder i flokken på denne type jakt. Er det færre hunder i flokken, brukes de ofte til å signalisere byttets lokalisasjon ved å stille seg opp mot treet der byttet befinner seg.

Curs er en større type jakthund. Dette er en samlebetegnelse på en gruppe amerikanske hunder som på mange områder har de samme egenskapene som terriere, men med den forskjellen at de kan jakte mye større byttedyr. En cur skal kunne være med på jakt på alt fra puma, til bjørn og grevling.

Blandingshunder: Populære raseblandinger og hybride hunder

Blandingshunder er krysninger mellom to eller flere raser, eller blandingshunder av blandinger. Noen avler også spesifikt på bestemte blandinger. Krysninger mellom to eller flere raser er populært, og det gir en kombinasjon av egenskaper som ikke finnes opprinnelig i de opprinnelige rasene. Denne trenden kan medføre en fare for eksistensen til enkelte renrasede hunder, siden enkelte nye raseblandinger kan være veldig populære, og de som skal
kjøpe hund velger i stedet en blandingshund enn å kjøpe en renraset hund. Blandingshunder vi refererer til her kalles også for hybrider eller hybridhunder, og består av en blanding mellom flere hunderaser, eller en hund og et annet hundedyr som ulv, dingo eller sjakal.

Gjeterhunder: Hunderaser til gjeting av sau og småfe

Gjeterhunder er en gruppe hunderaser som har blitt avlet for å gjete småfe. Her i Norge forbinder vi gjeterhunder med gjeting av sau, og de omtales derfor også noen ganger som sauehunder. En gjeterhund som ble skapt for å gjete storfe, for eksempel kyr, kalles for hyrdehund og vil ikke bli omtalt her (man sier for øvrig heller ikke at man gjeter kyr; det er sau, høns, geiter og slikt man gjeter - kyr og storfe hyrdes).

Allergivennlige hunder for deg med hundeallergi

Du har kanskje hørt at det finnes hunder som er mer allergivennlige enn andre? Det er riktig, og det finnes faktisk egne raser som har nettopp denne egenskapen. Noen hunder sies å være allergivennlige. Det er kanskje en myte at noen hunder ikke fremkaller allergiske reaksjoner, men det er i hvert fall påstanden fra enkelte allergikere. Noen hunderaser produserer mindre allergens, sies det, og er derfor bedre egnet for de som har hundeallergi. Hypoallergiske hunder skal altså ikke gi reaksjoner hos allergikere som er sensitive ovenfor flass, eller i det minste skal reaksjonene være betydelig svakere enn hos andre rasehunder.

Gigantiske hunderaser / store hunder

Noen hunder er virkelig gigantiske! Eksempler er sankt bernhardshund og grand danois. En stor hund spiser selvsagt mer enn en liten hund, men kan også ha lavere metabolisme, og dermed vil det også være enkelte mellomstore hunder som spiser mer enn disse gigantiske hunderasene. Her finner du alle de tyngste hunderasene i verden samt de høyeste rasene. En ekstra stor hund er gjerne roligere enn mange av de rasene som er hakket mindre. Siden dette også er rolige og robuste hunder som tåler hardfør lek, vil de ofte være vennlige mot barn, men deres tyngde kan i seg selv utgjøre et faremoment når barn leker med så store dyr. Her er listen over de største hunderaser i verden

Små rasehunder: Veskehunder og mindre hunder

Noen hunderaser er virkelige små i størrelsen! Selv om dette er mindre hunder, er det ofte gjerne slik at de små hundene ikke er bevisst over egen størrelse, og i noen tilfeller er dette kjent som syndromet stor hund i liten kropp; Hundene oppfører seg modig og uredd, og med den adferden kan de virke avskrekkende på selv større hunder. Såklart er det store forskjeller blant de små hundene også, og variasjonene i væremåte er store, og det eneste fellestrekekt er kanskje at de er nettopp små hunder - gemytt og temperament kan være helt forskjellig. Små hunder er ikke alltid de mest barnevennlige hundene, men her skal vi også være forsiktige å generalisere: Det er snakk om mange forskjellige raser, men en liten hund tåler ikke de samme påkjenninger som en større hund og er proposjonalt mye mindre i forhold til barna enn større hunder, og kan dermed være mer engstelige ovenfor barn.

Sjeldne rasehunder du ikke har hørt om

Det finnes mange spesielle hunderaser der ute, men ikke alle er godkjent av en kennelklubb. Merk at det å være godkjent av en nasjonal eller internasjonal kennelklubb ikke behøver å være et kvalitetstegn i seg selv. Faktisk er mange godkjente hunderaser svært utsatt for sykdommer eller andre problemer.

Her på våre nettsider finner du både kjente og mindre kjente hunderaser. Noen sjeldne rasehunder som du kanskje aldri har hørt om før har vi også med i vår liste over hunderaser. Det finnes mange spennende typer hunderaser rundt om i verden, og her er et utvalg av de mest sjeldne eller eksotiske rasehunder vi kjenner til. Du finner mange spennende typer hunder på denne siden, men siden dette er såpass sjeldne hunder, er det ikke sikkert vi har så mye informasjon om alle disse rasene. Den som sitter på kunnskaper om noen av disse hudnene har selvfølgelig anledning til å bidra med informasjon om rasen.

Ville hunder

Noen hunder som har vært domestisert tidligere av mennesker, har igjen funnet veien tilbake til den ville naturen, etter mange år sammen med mennesker. Dette er det vi naturligvis kaller ville hunder. Eksempel på dette er dingoen, som er en australsk villhund.

Ulv! Ulv! Gråulv og andre ulvearter

Ulven er ingen hund, men visste du at hunder faktisk er en underart av ulven? Det finnes mange forskjellige artene av ulv i verden. Som du kanskje vet stammer den domestiserte hunden (tamhunden) fra ulven, og de to er faktisk fortsatt regnet som å være av samme art. Hunden er altså en underart av ulven! Det latinske navnet på ulv er canis lupus, og mens alle hundedyr i hundefamilien (Canidae) tilhører canis-slekten, er det ulver og hunder som tilhører canis lupus, mens hundene tilhører underslekten canis lupus familiaris. Det finnes mange forskjellige ulvearter i verden, den mest vanlige er gråulven - dette er også den eneste arten av ulv vi har her Norge. Ulven regnes som ett av de fire store rovdyrene på den nordlige halvkulen, sammen med brunbjørn, gaupe, jerv.

LYDIG OG SMART HUND: Ta dette kurset på nett, og få en bedre hund på bare få dager... [trykk her for å begynne]