Maremma

Maremma hunderaser. En flokkvokter mer enn en gjeterhund, og benyttes til å holde rovdyr og tyver borde fra sauefatet.

Maremma, hunder, maremma

Maremma: Lær om rasen Maremma her.

28. mai 2024 av 🐶 Rasehunder / Brukshunder

ANBEFALT! Slik får du en lydigere og smartere hund!

En flokkvokter mer enn en gjeterhund, og benyttes til å holde rovdyr og tyver borde fra sauefatet. Hunder av denne rasen brukes som flokkbeskytter. Maremma kan også benyttes som vakthund. Maremma tilhører FCI seksjon fårehund. Maremma er hundevennlig. Levealder fra 11 til 13 år. Maremma har sitt opphav fra Italia.

Nora skriver:

Maremma.Fine hunder, kunne godt tenkte meg en maremma hvis det er lett å få tak i denne. Hvilke hunderaser er lik denne når det gjelder temperament?

Peter skriver:

Maremma erfaringer . Simulert rase. Vet nå en del om maremma. Dette er hengivne hunder! For spesielt interesserte kanskje og en hund som det er mye instinkter i.

LYDIG OG SMART HUND: Ta dette kurset på nett, og få en bedre hund på bare få dager... [trykk her for å begynne]