Tsjekkoslovakisk ulvehund

Tsjekkoslovakisk ulvehund hunderaser. Tsjekkoslovakisk ulvehund har en rekke gode egenskaper, og har vist sin dugelighet som redningshund såvel som vakthund og til en rekke oppgaver i politiet.

Tsjekkoslovakisk ulvehund, rasehunder, hundeaser, tsjekkoslovakisk, ulvehund

Tsjekkoslovakisk ulvehund: Finn informasjon om hunderasen Tsjekkoslovakisk ulvehund her.

18. mai 2024 av 🐶 Rasehunder / Brukshunder

ANBEFALT! Slik får du en lydigere og smartere hund!

Tsjekkoslovakisk ulvehund har en rekke gode egenskaper, og har vist sin dugelighet som redningshund såvel som vakthund og til en rekke oppgaver i politiet. Dessverre er dette en av mange hunderaser som er forbudt i Norge, men en faglig gydlig begrunnelse for forbudet finnes ikke (Norsk byråkrati.). Denne hunderasen har blitt kryssavlet med ulv på et tidlig stadium, noe som går mot logikken for utvikling av ney hunderaser, vil enkelte hevde.

Dette fordi hunden har blitt spesialisert til å tilpasse seg menneskers væremåte, mens ulver mangler visse ferdigheter som kan gjøre de til like gode brukshunder. Likevel har det vist seg at det å krysse ulv og hund kan gi mange fordeler. Tsjekkoslovakisk ulvehund ble avlet for militære oppgaver, og skulle være en god førstehjelpshund, redningshund, vakthund og allsidig brukshund.

Tsjekkoslovakisk ulvehund blir gruppert som fårehunder i FCI sin klassifisering. En tsjekkoslovakisk ulvehund er av natur litt skeptisk ovenfor fremmede mennesker, men sjelden aggresiv. Den tsjekkoslovakiske ulvehunden tåler et kaldere klima svært godt. Levealder er 12 til 16 år. Tsjekkoslovakisk ulvehund stammer fra Tsjekkia.

Peter skriver:

Tsjekkoslovakisk ulvehund.Plutselig fikk jeg lyst å ha en tsjekkoslovakisk ulvehund om det finnes noen oppdrettere i nærheten. Hva er det mest positive og negative med denne rasen?

Petter skriver:

Tsjekkoslovakisk ulvehund observasjon . Henrivende rase. Ikke det mest vanlige synet i Norge kanskje, men rart ikke flere skaffer seg en tsjekkoslovakisk ulvehund! De er ekstremt pålitelige rasehunder. Må håndteres med en myk hånd men er er vel individuelle forskjeller også.

Per skriver:

Her var det mye rart :) Den tsjekkoslovakiske ulvehunden ble ikke avlet for militære oppgaver. Den er heller ikke en spesielt god vakthund. Rasen ble utviklet i det f h v Tsjekkoslovakia, det er derfor det heter tsjekkoslovakisk ulvehund.

LYDIG OG SMART HUND: Ta dette kurset på nett, og få en bedre hund på bare få dager... [trykk her for å begynne]